Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout (můžete přímo z webových stránek pomocí "ctrl+P"), podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát

Internetový obchod:         www.tigitogo.cz

Společnost:                       Tomáš Vadás

Se sídlem:                         Sepekov 441

IČ/DIČ:                              70622388

E-mailová adresa:             obchod@tigitogo.cz

Telefonní číslo:                 +420604657724

 

Prosím vyplňte následující pole:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: …………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

  • Datum objednání: ……………………………………….                    datum obdržení: ……………………………………...

 

  • Číslo objednávky:  ………………………………………

 

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: ...............

 

………………………………….................……a budou navráceny zpět způsobem: …………………………………………………..

(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu …………….....………...……………………………………..................)

  • Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………………………………………………................

 

  • Adresa spotřebitele: …………………………………………………………………………………………………………......................

 

  • Email: …………………………………………………………..

 

  • Telefon: ……………………………………………………….

 

 

V ………………………………………., dne ……………………....

 

                                         
______________________________________

   Jméno a příjmení spotřebitele, podpis